Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori,  ale keby sme to nerobili,  tá kvapka by tam chýbala.“ Matka Tereza

Sociálne poradenstvo

- je  odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osoby v nepriaznivej sociálnej situácií.
 

PRIEBEH ZÁKLADNÉHO  SOCIÁLNEHO  PORADENSTVA

Sociálny pracovník bezprostredne po oboznámení sa s problémom klienta:
a)    posúdi povahu problému fyzickej osoby,
b)    poskytne základné  informácie o možnostiach riešenia problému,
c)    podľa potreby odporučí  alebo sprostredkuje klientovi  ďalšiu odbornú pomoc.
 

POSKYTOVANIE SOCIÁLNEHO PORADENSTVA

Základné sociálne poradenstvo je súčasťou každej poskytovanej sociálnej služby v  CSS STUDIENKA.
Sociálny pracovník poverený Žilinským samosprávnym krajom poskytuje aj poradenstvo vo veci posúdenia odkázanosti na sociálnu službu  a  informácie o druhu, mieste, cieľoch a o spôsobe poskytovania sociálnej služby.