Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori,  ale keby sme to nerobili,  tá kvapka by tam chýbala.“ Matka Tereza

Denné centrum

Určená kapacita:

FORMA POSKYTOVANEJ SOCIÁLNEJ SLUŽBY

KAPACITA

ambulantná

10 osôb

Počet prijímateľov, ktorým je poskytovaná sociálna služba:

FORMA POSKYTOVANEJ SOCIÁLNEJ SLUŽBY

POČET PRIJIMATEĽOV 

Spolu

Muži

Ženy

ambulantná

11*

6

5

* fyzický stav, (po prepočítaní  je to v priemere 7,2 prijímateľov do 4 hodín denne)

Počet neobsadených miest:

FORMA POSKYTOVANEJ SOCIÁLNEJ SLUŽBY

POČET  neobsadených miest

Spolu

Muži

Ženy

ambulantná

2,8*

neurčené

*priemerný údaj po prepočítaní návštevnosti 

Evidencia žiadateľov:

⇒MUŽI

P.č

Číslo žiadosti

Požadovaný rozsah  hodin/deň

Dátum podania žiadosti

Poznámka

1.        

⇒ ŽENY

P.č

Číslo žiadosti

Požadovaný rozsah hodin/deň

Dátum podania žiadosti Poznámka
1.        

aktualizované: 14.7.2021