Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori,  ale keby sme to nerobili,  tá kvapka by tam chýbala.“ Matka Tereza

Rozvoj pracovných zručností

- je odborná činnosť na osvojenie pracovných návykov a zručností fyzickej osoby pri vykonávaní pracovných aktivít pod odborným vedením, ktorej cieľom je obnova, udržanie alebo rozvoj  fyzických, mentálnych a pracovných schopnosti prijímateľa.

METÓDY, PROSTRIEDKY A FORMY  ROZVOJA PRACOVNÝCH ZRUčNOSTI

  • metódy pracovnej terapie -  v rámci pracovnej terapie v CSS STUDIENKA sa využívajú základné metódy cvičenie alebo precvičovanie jednotlivých činnosti, ale aj názorná ukážka a inštruktáž, najmä v začiatočnej fáze pracovnej terapie.  Zamestnanci zodpovední za pracovnú terapiu využívajú predovšetkým individuálny prístup k prijímateľovi  a  fázovanie (krokovanie) pracovných činnosti od jednoduchších k zložitejším, od krátkodobých k dlhodobejším a pod
  • prostriedky pracovnej terapie - sebaobsluha, domáce práce, práce pri úprave okolia CSS STUDIENKA, pracovná činnosť (pestovanie kvetín,  výroba vlastných výrobkov z rôznych materiálov, výroba vianočných a veľkonočných ozdôb, pečenie).
  • formy pracovnej terapie – skupinové alebo individuálne

 

MIESTO A ČAS

Táto činnosť prebieha v priestoroch centra sociálnych služieb (najmä v pracovných miestnostiach)  a v jeho bezprostrednom okolí. 

Pri časovom plánovaní jednotlivých činnosti je dôležitý individuálny prístup, primerané prestávky na oddych.

Pracovná činnosť  môže prebiehať počas celého dňa, najmä však v čase:  
a) 09:00 - 11:00 skupinová pracovná činnosť
b) 13:00 - 14:00 individuálna pracovná činnosť

 

Rozvoj pracovných činnosti  v CSS STUDIENKA vykonávú inštruktori pre rozvoj pracovných zručnosti a inštruktori sociálnej rehabilitácie, ktorí spoločne s prijímateľmi pracujú pri  úprave okolia, výrobe vianočných a veľkonočných ozdôb, výzdobe interiéru zariadenia.

Prijímatelia  sa spoločne so zamestnancami venujú:

papier2_1.JPG
práci s papierom

mydielka.JPG
výrobe mydielok a sviec

rucneprace.JPG
ručným prácam

 

 

 

 

 

 

prutie.JPG
práci s prútima pedigom

tkanie.JPG
tkaniu

drevo.JPG
práci s drevom

 

 

 

 

 

 

Vyrábajú veľmi zaujímavé výrobky, ktoré slúžia ako darčeky pre príbuzných, priateľov či rôzne návštevy. 

Dekorácie

Sviecky, mydielka

Koberce,vankuse

Drevené predmety

Predmety zdobené servitkovou technikou

Predmety z látky

 

Časť výrobkov je určená aj na predaj prostredníctvom OZ Pelikán-Novoť. Výťažok je potom použitý na rôzne podujatia a akcie slúžiace na skvalitnenie života prijímateľov sociálnych služieb v CSS STUDIENKA.