Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori,  ale keby sme to nerobili,  tá kvapka by tam chýbala.“ Matka Tereza

Domov sociálnych služieb

Určená kapacita:

FORMA POSKYTOVANEJ SOCIÁLNEJ SLUŽBY

KAPACITA

pobytová celoročná

30

Počet prijímateľov, ktorým je poskytovaná sociálna služba:

FORMA POSKYTOVANEJ SOCIÁLNEJ SLUŽBY

POČET PRIJIMATEĽOV

Spolu

Muži

Ženy

pobytová celoročná

30

16

14

Počet voľných miest:

FORMA POSKYTOVANEJ SOCIÁLNEJ SLUŽBY

POČET VOĽNÝCH MIEST

Spolu

Muži

Ženy

pobytová celoročná

0

0

0

Evidencia žiadateľov:

⇒MUŽI

P.č

Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu

Forma sociálnej služby

Dátum podania žiadosti

Stupeň naliehavosti

1. ŽSK - 3765/2016/OSV-003 pobytová - celoročná 05.12.2017 dobrovoľne odložený nástup
2. ŽSK - 4958/2020/OSV-003 pobytová - celoročná 03.12.2020 neurčený
3. ŽSK - 2814/2024/OSV-003 pobytová - celoročná 24.04.2024 neurčený

⇒ ŽENY

P.č

Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu

Forma sociálnej služby

Dátum podania žiadosti

Stupeň naliehavosti

1. ŽSK - 0564/2021/OSV-003 pobytová - celoročná 04.08.2021 bezodkladné
2. ŽSK - 7058/2023OSV-003 pobytová - celoročná 31.05.2024 neurčený

aktualizované: 13.6.2024