Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori,  ale keby sme to nerobili,  tá kvapka by tam chýbala.“ Matka Tereza

Domov sociálnych služieb

Určená kapacita:

FORMA POSKYTOVANEJ SOCIÁLNEJ SLUŽBY

KAPACITA

pobytová celoročná

43

pobytová týždenná

1

ambulantná

1

Počet prijímateľov, ktorým je poskytovaná sociálna služba:

FORMA POSKYTOVANEJ SOCIÁLNEJ SLUŽBY

POČET PRIJIMATEĽOV

Spolu

Muži

Ženy

pobytová celoročná

36

20

16

pobytová týždenná

0

0

0

ambulantná

0

0

0

Počet voľných miest:

FORMA POSKYTOVANEJ SOCIÁLNEJ SLUŽBY

POČET VOĽNÝCH MIEST

Spolu

Muži

Ženy

pobytová celoročná

7

3

4

pobytová týždenná

1

0

1

ambulantná

1

neurčené

Pozn.  7  lôžok je dočasne obsadených  bezodkladne umiestnenými prijímateľmi inej pobytovej sociálnej služby

Evidencia žiadateľov:

⇒MUŽI

P.č

Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu

Forma sociálnej služby

Dátum podania žiadosti

Stupeň naliehavosti

1. ŽSK - 3765/2016/OSV-003 pobytová - celoročná 05.12.2017 dobrovoľne odložený nástup
2. ŽSK - 4958/2020/OSV-003 pobytová - celoročná 03.12.2020 neurčený

⇒ ŽENY

P.č

Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu

Forma sociálnej služby

Dátum podania žiadosti

Stupeň naliehavosti

1.        

aktualizované:14.07.2021