Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori,  ale keby sme to nerobili,  tá kvapka by tam chýbala.“ Matka Tereza

Domov sociálnych služieb

Určená kapacita:

FORMA POSKYTOVANEJ SOCIÁLNEJ SLUŽBY

KAPACITA

pobytová celoročná

43

pobytová týždenná

1

ambulantná

1

Počet prijímateľov, ktorým je poskytovaná sociálna služba:

FORMA POSKYTOVANEJ SOCIÁLNEJ SLUŽBY

POČET PRIJIMATEĽOV

Spolu

Muži

Ženy

pobytová celoročná

39

22

17

pobytová týždenná

0

0

0

ambulantná

0

0

0

Počet voľných miest:

FORMA POSKYTOVANEJ SOCIÁLNEJ SLUŽBY

POČET VOĽNÝCH MIEST

Spolu

Muži

Ženy

pobytová celoročná

0

0

0

pobytová týždenná

0

0

0

ambulantná

1

neurčené

Evidencia žiadateľov:

⇒MUŽI

P.č

Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu

Forma sociálnej služby

Dátum podania žiadosti

Stupeň naliehavosti

1. ŽSK - 3765/2016/OSV-003 Pobytová - celoročná 05.12.2017 dobrovoľne odložený nástup

⇒ ŽENY

P.č

Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu

Forma sociálnej služby

Dátum podania žiadosti

Stupeň naliehavosti

1.        

aktualizované: 09.10.2020