Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori,  ale keby sme to nerobili,  tá kvapka by tam chýbala.“ Matka Tereza

Občianske združenie Pelikán

logo Pelikán.jpg

Občianske združenie PELIKÁN - NOVOŤ, zaregistrované 30.7.2009, pôsobí pri Centre sociálnych služieb STUDIENKA Novoť. Je to nepolitické, dobrovoľné, záujmové združenie fyzických a právnických osôb, ktorého hlavným cieľom je podpora a pomoc pri zvyšovaní sociálnej kvality života seniorov a občanov zdravotne znevýhodnených.

 

 

Činnosť z druženia, sledujúc stanovené ciele, bude spočívať najmä:

 

 

  • v získavaní a zoskupovaní záujemcov pre pomoc starším občanom a občanom zdravotne znevýhodneným
  • v pomáhaní pri materiálnom – technickom zabezpečovaní procesu skvalitňovania sociálnych služieb v ZPS a DSS
  • v rozvíjaní tvorivej činnosti a pozdvihnutí  kultúrnej a duchovnej úrovne  obyvateľov  ZPS a DSS
  • v pomáhaní pri   zabezpečovaní vhodnej  relaxácie obyvateľov  ZPS a DSS
  • v organizovaní súťaží, výstav
  • v zapájaní sa   do grantových schém, tvorba a  projektov  zameraných na napĺňanie cieľov združenia
  • v spolupráci  s inými inštitúciami  a organizáciami

 

KONTAKT:

PELIKÁN – Novoť, o. z.
Novoť 976, 029 55 Novoť
IČO: 42 070 074
Tel: + 421 43 5524 287
      + 421 43 5590 197
e-mail:  pelikan.novot@vuczilina.sk

 

 

 

 

 

 

PODPORTE  NÁS:

 

 

 

Ďakujeme.