Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori,  ale keby sme to nerobili,  tá kvapka by tam chýbala.“ Matka Tereza

Poslanie a vízia

Poslaním nášho zariadenia je poskytovať sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych službách ako súčasť sociálnej politiky Žilinského samosprávneho kraja, ktoré podporuje čo najvyššiu mieru sebestačnosti a autonómie prijímateľa sociálnej služby.   

OZNAM

Oznamujeme Vám, že vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu a výskyt ochorenia COVID-19   od 14.9.2020 až do odvolania platí v  Centre sociálnych služieb STUDIENKA Novoť  ZÁKAZ NÁVŠTEV .

Z dôvodu preventívnych opatrení  na predchádzanie vzniku a šíreniu ochorenia koronavírusom

sa až do odvolania v našom zariadení  neuskutočňujú podujatia

od 25. 3. 2020 až do odvolania sa pozastavuje poskytovanie sociálnych služieb ambulantnou formou

Pani riaditeľka, Mgr. Katarína Kuchťáková informovala prijímateľov o  tom čo môžeme očakávať po očkovaní proti COVID-19.
 

Kde sa vzal, tu sa vzal...