Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori,  ale keby sme to nerobili,  tá kvapka by tam chýbala.“ Matka Tereza

Poslanie a vízia

Poslaním nášho zariadenia je poskytovať sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych službách ako súčasť sociálnej politiky Žilinského samosprávneho kraja, ktoré podporuje čo najvyššiu mieru sebestačnosti a autonómie prijímateľa sociálnej služby.   

Zabávali sme sa v Penzine Pohoda v Krušetnici.

Za nežnosť. 

Za lásku.

Za život môj. Všetko si mi dala, aj te milý úsmev tvoj. 

12 zanietených športovcov,  nadšení diváci, šikovni zamestnanci  a štedrosť deti z Cirkevnej základnej školy v Sihlenom

Metly, hrable, fúrik, pekné počasie, šikovné ruky a ide sa na to.

a aj tento rok "naši mládenci" postavili máj.