Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori,  ale keby sme to nerobili,  tá kvapka by tam chýbala.“ Matka Tereza

Poslanie a vízia

Poslaním nášho zariadenia je poskytovať sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych službách ako súčasť sociálnej politiky Žilinského samosprávneho kraja, ktoré podporuje čo najvyššiu mieru sebestačnosti a autonómie prijímateľa sociálnej služby.   

Návštevy v CSS STUDIENKA Novoť

Od 14.6.2021 v zmysle plánu uvoľňovania opatrení v sociálnych službách v súvislosti s  ochorením COVID-19 môžete navštíviť svojich blízkych:

  • počas pracovných dní v čase od 10:30 do 11:45  a od 15:00 do 17:45
  • počas víkendov od 9:30 do 11:30

Za dodržania nasledujúcich podmienok

Dvojdňový workshop

Interreg Poľsko-Slovensko_0_0.jpg

Centrum sociálnych služieb STUDIENKA organizovalo v  dňoch 27.7 a 28.7 2021  v priestoroch hotela ARMAN v Nižnej nad Oravou dvojdňový workshop s názvom: Základné princípy úspešnej a efektívnej aktivizácie prijímateľov sociálnych služieb. Aktivizácia v online priestore v rámci Programu cezhraničnej spolupráce programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.

 

 

Centrum sociálnych služieb STUDIENKA v Novoti realizuje v období 06/2021-10/2021 mikroprojekt :Zvýšenie odbornej úrovne zamestnancov pracujúcich v oblasti aktivizácie prijímateľov sociálnych služieb