Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori,  ale keby sme to nerobili,  tá kvapka by tam chýbala.“ Matka Tereza

Poslanie a vízia

Poslaním nášho zariadenia je poskytovať sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych službách ako súčasť sociálnej politiky Žilinského samosprávneho kraja, ktoré podporuje čo najvyššiu mieru sebestačnosti a autonómie prijímateľa sociálnej služby.   

Zdravia, šťastia, dlhé letá, my sme prišli k vám zďaleka.

Zďaleka je cesta naša, do Betléma myseľ naša.

 So želaním všetkého dobrého do nového roka 2022 nás 3. januára privítala pani riaditeľka.

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok; Vianočný zázrak, Z lásky k deťom, ... projekty vďaka ktorým sa k našim prijímateľom dostali vianočné darčeky. Veľa lásky a pozornosti sa im dostalo aj od Klubu  dôchodcov z Oravského Veselého, či prostredníctvom pani Eriky Gabašovej a jej priateľov; ale aj mnohých štedrých ľudí z Novoti a okolitých obcí. 

Všetkým srdečne ďakujeme.