Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori,  ale keby sme to nerobili,  tá kvapka by tam chýbala.“ Matka Tereza

Poslanie a vízia

Poslaním nášho zariadenia je poskytovať sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych službách ako súčasť sociálnej politiky Žilinského samosprávneho kraja, ktoré podporuje čo najvyššiu mieru sebestačnosti a autonómie prijímateľa sociálnej služby.   

OZNAM

Oznamujeme Vám, že vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu a výskyt ochorenia COVID-19 v obci Novoť  od 14.9.2020 až do odvolania platí v  Centre sociálnych služieb STUDIENKA Novoť  ZÁKAZ NÁVŠTEV.  

Z dôvodu preventívnych opatrení  na predchádzanie vzniku a šíreniu ochorenia koronavírusom

sa až do odvolania v našom zariadení  neuskutočňujú podujatia

od 25. 3. 2020 až do odvolania sa pozastavuje poskytovanie sociálnych služieb ambulantnou formou

ďakujeme PharmDr. Antonovi Krivdovi, LEKÁREŇ POD KAMENNÝM, s.r.o  Novoť za  vitamínové doplnky pre prijímateľov sociálnych služieb v našom zariadení.

sme prežívali aktívne.