Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori,  ale keby sme to nerobili,  tá kvapka by tam chýbala.“ Matka Tereza

Poslanie a vízia

Poslaním nášho zariadenia je poskytovať sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych službách ako súčasť sociálnej politiky Žilinského samosprávneho kraja, ktoré podporuje čo najvyššiu mieru sebestačnosti a autonómie prijímateľa sociálnej služby.   

Z dôvodu preventívnych opatrení  na predchádzanie vzniku a šíreniu ochorenia koronavírusom

sa až do odvolania v našom zariadení  neuskutočňujú podujatia

od 25. 3. 2020 až do odvolania sa pozastavuje poskytovanie sociálnych služieb ambulantnou formou

Už niekoľko mesiacov,  kvôli mimoriadnym opatreniam nemôžu k nám prichádzať prijímatelia podpornej sociálnej  služby - denné centrum. Nezabudli sme na nich. V predvianočnom čase sme ich vďaka neziskovým projektom mohli potešiť darčekom.

Ďakujeme všetkým za prejavenú lásku a pozornosť,

- slávnostná večera a veľa lásky v "krabici od topánok"

je 23. december.  Už niekoľko rokov tento deň patrí zdobeniu vianočného stromčeka, vareniu vianočného punču ...

vyčarilo úsmev. Nechýbali aj slzy šťastia v očiach tých, ktorí už nečakali žiadne vianočné prekvapenie.

zistia naši prijímatelia až na štedrý deň, ale krabice plné prekvapení nám prichádzajú už dnes. Ide o celoslovenskú zbierku, ktorej cieľom je potešiť a vyčariť úsmev.

Vďaka  neziskovému  projektu  Vianočný zázrak sa niektorým našim seniorom splnili ich "malé - veľké" vianočné priania.