Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori,  ale keby sme to nerobili,  tá kvapka by tam chýbala.“ Matka Tereza

Poslanie a vízia

Poslaním nášho zariadenia je poskytovať sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych službách ako súčasť sociálnej politiky Žilinského samosprávneho kraja, ktoré podporuje čo najvyššiu mieru sebestačnosti a autonómie prijímateľa sociálnej služby.   

Návštevy v CSS STUDIENKA Novoť

V súlade s platnými opatreniami na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19  sú  v   CSS STUDIENKA  Novoť  povolené návštevy

 

.

Z nášho zariadenia, od jeho vzniku v roku 1989, odišlo 619 prijímateľov. Niektorí sa vrátili k svojim blízkym, iní odišli do iných zariadení sociálnych služieb. Najviac – 498 – ich odišlo do večnosti.