Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori,  ale keby sme to nerobili,  tá kvapka by tam chýbala.“ Matka Tereza

Poslanie a vízia

Poslaním nášho zariadenia je poskytovať sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych službách ako súčasť sociálnej politiky Žilinského samosprávneho kraja, ktoré podporuje čo najvyššiu mieru sebestačnosti a autonómie prijímateľa sociálnej služby.   

Návštevy v CSS STUDIENKA Novoť

V ZMYSLE UZNESENIA VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY číslo 695 z 24.11.2021 sú v  CSS STUDIENKA Novoť

od 25.11.2021 zakázané návštevy.

Veríme, že pochopíte obmedzenia, ktoré sme nútení prijať v záujme ochrany Vášho zdravia a zdravia prijímateľov a zamestnancov zariadenia.

Ďakujeme.

Dvojdňový workshop

Interreg Poľsko-Slovensko_0_0.jpg

Centrum sociálnych služieb STUDIENKA organizovalo v  dňoch 27.7 a 28.7 2021  v priestoroch hotela ARMAN v Nižnej nad Oravou dvojdňový workshop s názvom: Základné princípy úspešnej a efektívnej aktivizácie prijímateľov sociálnych služieb. Aktivizácia v online priestore v rámci Programu cezhraničnej spolupráce programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.

 

 

Centrum sociálnych služieb STUDIENKA v Novoti realizuje v období 06/2021-10/2021 mikroprojekt :Zvýšenie odbornej úrovne zamestnancov pracujúcich v oblasti aktivizácie prijímateľov sociálnych služieb