Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori,  ale keby sme to nerobili,  tá kvapka by tam chýbala.“ Matka Tereza

Jedáleň

Určená kapacita:

FORMA POSKYTOVANEJ SOCIÁLNEJ SLUŽBY

KAPACITA

ambulantná

15/deň

Počet prijímateľov, ktorým je poskytovaná sociálna služba:

FORMA POSKYTOVANEJ SOCIÁLNEJ SLUŽBY

POČET PRIJIMATEĽOV

Spolu

Muži

Ženy

ambulantná

15*

8

7

*uvedený počet všetkých prijímateľov, po prepočítaní je priemerný počet 10

Počet voľných miest:

FORMA POSKYTOVANEJ SOCIÁLNEJ SLUŽBY

Voľné miesta

PO UT ST ŠT PI
ambulantná

7

4 4 3 9

aktualizované: 14.2.2024