Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori,  ale keby sme to nerobili,  tá kvapka by tam chýbala.“ Matka Tereza

Zariadenie pre seniorov

Určená kapacita:

FORMA POSKYTOVANEJ SOCIÁLNEJ SLUŽBY

KAPACITA

pobytová celoročná

13

pobytová týždenná

1

ambulantná

1

Počet prijímateľov, ktorým je poskytovaná sociálna služba:

FORMA POSKYTOVANEJ SOCIÁLNEJ SLUŽBY

POČET PRIJIMATEĽOV

Spolu

Muži

Ženy

pobytová celoročná

13 4 9

pobytová týždenná

0 0 0

ambulantná

0 0 0

Počet voľných miest:

FORMA POSKYTOVANEJ SOCIÁLNEJ SLUŽBY

POČET VOĽNÝCH MIEST

Spolu

Muži

Ženy

pobytová celoročná

0

0

0

pobytová týždenná

1

1

0

ambulantná

1

****

Evidencia žiadateľov:

⇒MUŽI

P.č

Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu

Forma sociálnej služby

Dátum podania žiadosti

Stupeň naliehavosti

1. OCÚ - 344/2019 Pobytová - celoročná 11.11.2019 neurčený

⇒ ŽENY

P.č

Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu

Forma sociálnej služby

Dátum podania žiadosti

Stupeň naliehavosti

1. MsÚ - 14317/2016/39185/2016/OsaB/ONR Pobytová - celoročná 07.02.2018 neurčený
2. OcÚ - SOcÚ/18/38/RE-1 Pobytová - celoročná 08.08.2018 neurčený
3. OcÚ - 245/2018 Pobytová - celoročná 27.12.2018 neurčený
4. OcÚ - 8/2020/OSV Pobytová - celoročná 28.04.2020 neurčený
5. OcÚ -1336/2020 Pobytová - celoročná 30.05.2020 neurčený
6. MsÚ-soc.5549/4931/2020 Pobytová - celoročná 09.09.2020 neurčený

aktualizované: 09.10.2020