Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori,  ale keby sme to nerobili,  tá kvapka by tam chýbala.“ Matka Tereza

Zariadenie pre seniorov

Určená kapacita:

FORMA POSKYTOVANEJ SOCIÁLNEJ SLUŽBY

KAPACITA

pobytová celoročná

13

pobytová týždenná

1

ambulantná

1

Počet prijímateľov, ktorým je poskytovaná sociálna služba:

FORMA POSKYTOVANEJ SOCIÁLNEJ SLUŽBY

POČET PRIJIMATEĽOV

Spolu

Muži

Ženy

pobytová celoročná

12 4 8

pobytová týždenná

0 0 0

ambulantná

0 0 0

Počet voľných miest:

FORMA POSKYTOVANEJ SOCIÁLNEJ SLUŽBY

POČET VOĽNÝCH MIEST

Spolu

Muži

Ženy

pobytová celoročná

1

1

0

pobytová týždenná

1

1

0

ambulantná

1

****

Evidencia žiadateľov:

⇒MUŽI

P.č

Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu

Forma sociálnej služby

Dátum podania žiadosti

Stupeň naliehavosti

1.        

⇒ ŽENY

P.č

Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu

Forma sociálnej služby

Dátum podania žiadosti

Stupeň naliehavosti

1. MsÚ - 14317/2016/39185/2016/OsaB/ONR Pobytová - celoročná 07.02.2018 neurčený
2. OcÚ - 8/2020/OSV Pobytová - celoročná 01.06.2020 neurčený
3. OcÚ -1336/2020 Pobytová - celoročná 10.07.2020 neurčený
4. OcÚ - 10/2020-05 VIR Pobytová - celoročná 17.12.2020 neurčený

aktualizované: 08.01.2021