Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori,  ale keby sme to nerobili,  tá kvapka by tam chýbala.“ Matka Tereza

Zariadenie pre seniorov

Určená kapacita:

FORMA POSKYTOVANEJ SOCIÁLNEJ SLUŽBY

KAPACITA

pobytová celoročná

13

Počet prijímateľov, ktorým je poskytovaná sociálna služba:

FORMA POSKYTOVANEJ SOCIÁLNEJ SLUŽBY

POČET PRIJIMATEĽOV

Spolu

Muži

Ženy

pobytová celoročná

22* 9 13

*Pozn. 9 prijímatelia boli bezodkladne prijati  na miesta  určené pre prijímateľov inej  sociálnej služby

Počet voľných miest:

FORMA POSKYTOVANEJ SOCIÁLNEJ SLUŽBY

POČET VOĽNÝCH MIEST

Spolu

Muži

Ženy

pobytová celoročná

0

0

0

Evidencia žiadateľov:

⇒MUŽI

P.č

Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu

Forma sociálnej služby

Dátum podania žiadosti

Stupeň naliehavosti

1. OcÚ - SOcÚ/23/50/OJ-2 Pobytová - celoročná 18.01.2024 neurčený

⇒ ŽENY

P.č

Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu

Forma sociálnej služby

Dátum podania žiadosti

Stupeň naliehavosti

1. OcÚ - 10/2020-05 VIR Pobytová - celoročná 17.12.2020 dobrovoľne odložený nástup
2. MSÚ - 738/2017-002 Pobytová - celoročná 19.02.2021 neurčený
3. OcÚ - 2796/5972/2020 Pobytová - celoročná 13.10.2022 neurčený
4. MsÚ - 37574/2024-I-ZA Pobytová - celoročná 22.02.2024 neurčený
5. OcÚ - 1164/16102/2023/6 Pobytová - celoročná 01.03.2024 neurčený

aktualizované:10.5.2024