Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori,  ale keby sme to nerobili,  tá kvapka by tam chýbala.“ Matka Tereza

Informácie pre žiadateľa

Centrum sociálnych služieb STUDIENKA poskytuje sociálne služby v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.  o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

V našom centre sociálnych služieb nájdete:  

mailZariadenie pre seniorov,  kde poskytujeme sociálnu službu formou celoročnej pobytovej sociálnej služby pre 13 prijímateľov  ... viac

mailDomov sociálnych služieb,  kde poskytujeme sociálnu službu formou celoročnej pobytovej sociálnej služby pre 30 prijímateľov ...viac

mailŠpecializované zariadenie,  kde poskytujeme sociálnu službu formou celoročnej pobytovej sociálnej služby pre 59 prijímateľov ...viac

mailDenné centrum - podporná sociálna služba poskytovaná ambulantnou formou s  kapacitou 10 prijímateľov...viac

mailJedáleň - podporná sociálna služba s kapacitou 15 prijímateľov, ktorým poskytujeme jedno hlavné jedlo – obed...viac

mailPrepravnú službu  - terénna sociálna služba s miestom poskytovania Novoť a okolie...viac

mailOdľahčovaciu službu - poskytovaná ako pobytová sociálna služba  alebo ako ambulantná sociálna služba (najmenej 12 hodín denne) najviac na 30 kalendárnych dní v roku. Táto služba je poskytovaná  len v prípade že na požadovaný čas máme voľné vhodné  lôžko z dôvodu dočasne neobsadeného miesta alebo z dôvodu prerušenia poskytovania sociálnej služby prijímateľovi, ktorý súhlasí s obsadením jeho lôžka počas jeho neprítomnosti....viac