Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori,  ale keby sme to nerobili,  tá kvapka by tam chýbala.“ Matka Tereza

Špecializované zariadenie

Určená kapacita:

FORMA POSKYTOVANEJ SOCIÁLNEJ SLUŽBY

KAPACITA

pobytová celoročná

59*

Počet prijímateľov, ktorým je poskytovaná sociálna služba:

FORMA POSKYTOVANEJ SOCIÁLNEJ SLUŽBY

POČET PRIJIMATEĽOV

Spolu

Muži

Ženy

pobytová celoročná

48*

23

25

 

Počet voľných miest:

FORMA POSKYTOVANEJ SOCIÁLNEJ SLUŽBY

POČET VOĽNÝCH MIEST

Spolu

Muži

Ženy

pobytová celoročná

2

1

1

*Pozn. k 1.8.2023 došlo k zvýšeniu kapacity, avšak 9  lôžok je naďalej obsadených prijímateľmi, ktorí boli prijatí ako poberatelia inej sociálnej služby

Evidencia žiadateľov:

⇒MUŽI

P.č

Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu

Forma sociálnej služby

Dátum podania žiadosti

Stupeň naliehavosti

1. ŽSK - 5335/2020/OSV-003 Pobytová - celoročná 28.09.2020 dobrovoľne odložený nástup
2. ŽSK - 5904/2020/OSV-003 Pobytová - celoročná 26.10.2020 neurčený
3. ŽSK - 6341/2018/OSV-003 Pobytová - celoročná 31.05.2021 neurčený
4. ŽSK - 6017/2022/OSV-003 Pobytová - celoročná 30.05.2022 neurčený
5. ŽSK - 5166/2015/OSV-003 Pobytová - celoročná 26.07.2022 neurčený
6. ŽSK - 6215/2022/OSV-003 Pobytová - celoročná 26.07.2022 neurčený
7. ŽSK - 4574/2013/OSV-003 Pobytová - celoročná 23.08.2022 neurčený
8. ŽSK - 5791/2022/OSV-003 Pobytová - celoročná 27.09.2022 neurčený
9. ŽSK - 4134/2021/OSV-003 Pobytová - celoročná 24.03.2023 neurčený
10. ŽSK - 7702/2023/OSV-003 Pobytová - celoročná 30.11.2023 neurčený
11. samoplatca Pobytová - celoročná 04.01.2024 neurčený
12. ŽSK - 9144/2023/OSV-006 Pobytová - celoročná 05.03.2024 neurčený
13. ŽSK - 2812/2024/OSV-003 Pobytová - celoročná 24.04.2024 bezodkladné
14. ŽSK - 3970/2024/OSV-006 Pobytová - celoročná 14.05.2024 bezodkladné
15. ŽSK - 3918/2024/OSV-003 Pobytová - celoročná 17.05.2024 neurčený
16. ŽSK - 4491/2024/OSV-003 Pobytová - celoročná 04.06.2024 neurčený

⇒ ŽENY

P.č

Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu

Forma sociálnej služby

Dátum podania žiadosti

Stupeň naliehavosti

1. ŽSK - 4397/2019/OSV-006 Pobytová - celoročná 23.07.2019 dobrovoľne odložený nástup
2. ŽSK - 4917/2019/OSV-003 Pobytová - celoročná 13.09.2019 neurčený
3. ŽSK - 6372/2019/OSV-003 Pobytová - celoročná 15.01.2020 neurčený
4. ŽSK - 6014/2019/OSV-003 Pobytová - celoročná 23.01.2020 neurčený
5. ŽSK - 5815/2020/OSV-003 Pobytová - celoročná 19.10.2020 neurčený
6. ŽSK - 2486/2021/OSV-003 Pobytová - celoročná 22.09.2021 neurčený
7. ŽSK - 7380/2021/OSV-003 Pobytová - celoročná 05.09.2022 neurčený
8. ŽSK - 5418/2020/OSV-003 Pobytová - celoročná 27.10.2022 neurčený
9. TSK/2022/08458-11 Pobytová - celoročná 14.11.2022 neurčený
10. ŽSK - 6683/2023/OSV-006 Pobytová - celoročná 19.06.2023 bezodkladné
11. ŽSK - 6887/2023/OSV-006 Pobytová - celoročná 19.06.2023 neurčený
12. ŽSK - 5494/2022/OSV-006 Pobytová - celoročná 01.12.2023 neurčený
13. ŽSK - 8167/2023/OSV-003 Pobytová - celoročná 20.12.2023 neurčený
14. ŽSK - 3508/2024/OSV-003 Pobytová - celoročná 18.04.2024 neurčený
15. ŽSK - 3507/2024/OSV-004 Pobytová - celoročná 24.04.2024 neurčený
16. ŽSK - 3214/2024/OSV-006 Pobytová - celoročná 27.05.2024 neurčený

aktualizované: 13.6.2024