Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori,  ale keby sme to nerobili,  tá kvapka by tam chýbala.“ Matka Tereza

Špecializované zariadenie

Určená kapacita:

FORMA POSKYTOVANEJ SOCIÁLNEJ SLUŽBY

KAPACITA

pobytová celoročná

43*

pobytová týždenná

1

ambulantná

1

Počet prijímateľov, ktorým je poskytovaná sociálna služba:

FORMA POSKYTOVANEJ SOCIÁLNEJ SLUŽBY

POČET PRIJIMATEĽOV

Spolu

Muži

Ženy

pobytová celoročná

48*

23

25

pobytová týždenná

0

0

0

ambulantná

0

0

0

*Pozn. 5občania boli bezodkladne prijatí  na uvolnené miesta určené pre iný druh a formu sociálnej služby

Počet voľných miest:

FORMA POSKYTOVANEJ SOCIÁLNEJ SLUŽBY

POČET VOĽNÝCH MIEST

Spolu

Muži

Ženy

pobytová celoročná

0

0

0

pobytová týždenná

1

1

0

ambulantná

1

neurčené

Evidencia žiadateľov:

⇒MUŽI

P.č

Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu

Forma sociálnej služby

Dátum podania žiadosti

Stupeň naliehavosti

1. ŽSK - 4446/2020/OSV-003 Pobytová - celoročná 26.06.2020 neurčený
2. ŽSK - 5335/2020/OSV-003 Pobytová - celoročná 28.09.2020 dobrovoľne odložený nástup
3. ŽSK - 5904/2020/OSV-003 Pobytová - celoročná 26.10.2020 neurčený
4. ŽSK - 6341/2018/OSV-003 Pobytová - celoročná 31.05.2021 neurčený
5. ŽSK - 6017/2022/OSV-003 Pobytová - celoročná 30.05.2022 neurčený
6. ŽSK - 5166/2015/OSV-003 Pobytová - celoročná 26.07.2022 neurčený
7. ŽSK - 6215/2022/OSV-003 Pobytová - celoročná 26.07.2022 neurčený
8. ŽSK - 4574/2013/OSV-003 Pobytová - celoročná 23.08.2022 neurčený
9. ŽSK - 5791/2022/OSV-003 Pobytová - celoročná 27.09.2022 neurčený
10. ŽSK - 7789/2022/OSV-003 Pobytová - celoročná 31.01.2023 neurčený
11. ŹSK - 4134/2021/OSV-003 Pobytová - celoročná 24.03.2023 neurčený

⇒ ŽENY

P.č

Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu

Forma sociálnej služby

Dátum podania žiadosti

Stupeň naliehavosti

1. ŽSK - 4397/2019/OSV-006 Pobytová - celoročná 23.07.2019 dobrovoľne odložený nástup
2. ŽSK - 4917/2019/OSV-003 Pobytová - celoročná 13.09.2019 neurčený
3. ŽSK - 6372/2019/OSV-003 Pobytová - celoročná 15.01.2020 neurčený
4. ŽSK - 6014/2019/OSV-003 Pobytová - celoročná 23.01.2020 neurčený
5. ŽSK - 5815/2020/OSV-003 Pobytová - celoročná 19.10.2020 neurčený
6. ŽSK - 2486/2021/OSV-003 Pobytová - celoročná 22.09.2021 neurčený
7. ŽSK - 7380/2021/OSV-003 Pobytová - celoročná 05.09.2022 neurčený
8. ŽSK - 5418/2020/OSV-003 Pobytová - celoročná 27.10.2022 neurčený
9. TSK/2022/08458-11 Pobytová - celoročná 14.11.2022 neurčený
10. ŽSK - 7731/2022/OSV-003 Pobytová - celoročná 21.12.2022 neurčený

aktualizované: 9.5.2023