Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori,  ale keby sme to nerobili,  tá kvapka by tam chýbala.“ Matka Tereza

Špecializované zariadenie

Určená kapacita:

FORMA POSKYTOVANEJ SOCIÁLNEJ SLUŽBY

KAPACITA

pobytová celoročná

43

pobytová týždenná

1

ambulantná

1

Počet prijímateľov, ktorým je poskytovaná sociálna služba:

FORMA POSKYTOVANEJ SOCIÁLNEJ SLUŽBY

POČET PRIJIMATEĽOV

Spolu

Muži

Ženy

pobytová celoročná

47

23

24

pobytová týždenná

0

0

0

ambulantná

0

0

0

pozn. 4 prijímatelia boli bezodkladne prijatí  na miesta určené pre prijímateľov inej pobytovej sociálnej služby

Počet voľných miest:

FORMA POSKYTOVANEJ SOCIÁLNEJ SLUŽBY

POČET VOĽNÝCH MIEST

Spolu

Muži

Ženy

pobytová celoročná

0

0

0

pobytová týždenná

1

0

1

ambulantná

1

neurčené

Evidencia žiadateľov:

⇒MUŽI

P.č

Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu

Forma sociálnej služby

Dátum podania žiadosti

Stupeň naliehavosti

1. ŽSK - 4446/2020/OSV-003 Pobytová - celoročná 26.06.2020 neurčený
2. ŽSK - 5335/2020/OSV-003 Pobytová - celoročná 28.09.2020 neurčený
3. ŽSK - 5904/2020/OSV-003 Pobytová - celoročná 26.10.2020 neurčený
4. ŽSK - 6341/2018/OSV-003 Pobytová - celoročná 31.05.2021 neurčený

⇒ ŽENY

P.č

Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu

Forma sociálnej služby

Dátum podania žiadosti

Stupeň naliehavosti

1. ŽSK - 4397/2019/OSV-006 Pobytová - celoročná 23.07.2019 dobrovoľne odložený nástup
2. ŽSK - 4917/2019/OSV-003 Pobytová - celoročná 13.09.2019 neurčený
3. ŽSK - 6372/2019/OSV-003 Pobytová - celoročná 15.01.2020 neurčený
4. ŽSK - 6014/2019/OSV-003 Pobytová - celoročná 23.01.2020 neurčený
5. ŽSK - 5815/2020/OSV-003 Pobytová - celoročná 19.10.2020 neurčený

aktualizované: 14.07.2021