Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori,  ale keby sme to nerobili,  tá kvapka by tam chýbala.“ Matka Tereza

Špecializované zariadenie

Určená kapacita:

FORMA POSKYTOVANEJ SOCIÁLNEJ SLUŽBY

KAPACITA

pobytová celoročná

43

pobytová týždenná

1

ambulantná

1

Počet prijímateľov, ktorým je poskytovaná sociálna služba:

FORMA POSKYTOVANEJ SOCIÁLNEJ SLUŽBY

POČET PRIJIMATEĽOV

Spolu

Muži

Ženy

pobytová celoročná

47

24

23

pobytová týždenná

1

0

1

ambulantná

0

0

0

Počet voľných miest:

FORMA POSKYTOVANEJ SOCIÁLNEJ SLUŽBY

POČET VOĽNÝCH MIEST

Spolu

Muži

Ženy

pobytová celoročná

0

0

1

pobytová týždenná

0

0

0

ambulantná

1

neurčené

Evidencia žiadateľov:

⇒MUŽI

P.č

Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu

Forma sociálnej služby

Dátum podania žiadosti

Stupeň naliehavosti

1. ŽSK - 6341/2018/OSV-003 Pobytová - celoročná 25.03.2019 neurčený
2. ŽSK - 4988/2019/OSV-003 Pobytová - celoročná 18.10.2019 neurčený
3. ŽSK - 6272/2019/OSV-003 Pobytová - celoročná 27.12.2019 neurčený
4. ŽSK - 5925/2019/OSV-003 Pobytová - celoročná 13.01.2020 neurčený
5. ŽSK - 4464/2019/OSV-003 Pobytová - celoročná 28.04.2020 neurčený
6. ŽSK - 4925/2020/OSV-003 Pobytová - celoročná 16.07.2020 neurčený
7. ŽSK - 4783/2020/OSV-003 Pobytová - celoročná 18.06.2020 neurčený
8. ŽSK - 4446/2020/OSV-003 Pobytová - celoročná 26.06.2020 neurčený
9. ŽSK - 5460/2020/OSV-003 Pobytová - celoročná 24.08.2020 neurčený
10. ŽSK - 5335/2020/OSV-003 Pobytová - celoročná 28.09.2020 neurčený

⇒ ŽENY

P.č

Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu

Forma sociálnej služby

Dátum podania žiadosti

Stupeň naliehavosti

1. ŽSK - 5411/2015/OSV-003 Pobytová - celoročná 11.11.2015 dobrovoľne odložený nástup
2. ŽSK - 4397/2019/OSV-006 Pobytová - celoročná 23.07.2019 dobrovoľne odložený nástup
3. ŽSK - 4917/2019/OSV-003 Pobytová - celoročná 13.09.2019 neurčený
4. ŽSK - 5988/2019/OSV-003 Pobytová - celoročná 14.11.2019 neurčený
5. ŽSK - 6372/2019/OSV-003 Pobytová - celoročná 15.01.2020 neurčený
6. ŽSK - 6014/2019/OSV-003 Pobytová - celoročná 23.01.2020 neurčený
7. ŽSK - 4313/2020/OSV-003 Pobytová - celoročná 28.04.2020 neurčený
8. ŽSK - 3781/2020/OSV-003 Pobytová - celoročná 06.05.2020 neurčený

aktualizované: 10.09.2020