Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori,  ale keby sme to nerobili,  tá kvapka by tam chýbala.“ Matka Tereza

Kontakt

Centrum sociálnych služieb STUDIENKA

029 55 Novoť 976

Tel: spojovateľka 043 / 559 01 97,  559 02 87

e-mail: css.studienka@vuczilina.sk

 

 RIADITEĽKA:
Mgr. Katarína Kuchťáková
Tel: 043/552 42 87
spojovateľka: 043/559 01 97; 559 02 87 (kl.102)
mobil: 0948 985 019 

 

Sestra -  osoba zodpovedná za poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti

►Mgr. Marta Prokopová

Tel. spojovateľka: 043 / 559 01 97 alebo 043 / 559 02 87  (kl. 104)

 e-mail: marta.prokopova@vuczilina.sk

 

Sociálny pracovník 

(riešenie žiadosti o poskytovanie sociálnej služby, poskytovanie poradenstva vo veci posudzovania odkázanosti na sociálnu službu, evidencia podporných a terénnych sociálnych služieb)     

►Mgr. Daniela Kuchťáková

Tel. spojovateľka: 043 / 559 01 97 alebo 043 / 559 02 87  (kl. 105)

e-mail: kuchtakova@vuczilina.sk  

 

Úsek sociálnej práce

►Mgr. Elena Jakubjaková  -   vedúca úseku sociálnej práce

Tel: 0905 966 814,  spojovateľka 043 / 559 01 97 (kl. 110)

e-mail: elena.jakubjakova@vuczilina.sk

Mgr. Magdaléna Hrčkuľáková , asitent sociálnej práce; e-mail: magdalena.hrckulakova@vuczilina.sk

Bc. Dana Majchrová, asistent sociálnej práce; e-mail: dana.majchrova@vuczilina.sk

Mgr. Eva Mikolajčíková, sociálny pracovník; eva.mikolajcikova@vuczilina.sk

   

Úsek sociálnej rehabilitácie

Janka Žatkuľáková – vedúca úseku sociálnej rehabilitácie

Tel. spojovateľka: 043 / 559 01 97 alebo 043 / 559 02 87  (kl. 121)

e-mail: janka.zatkulakova@vuczilina.sk

Lucia Klimčíková, inštruktor sociálnej rehabilitácie; e-mail: ddnovot.terapeuti@vuczilina.sk

Zuzana Durčáková, inštruktor sociálnej rehabilitácie;  e-mail: ddnovot.terapeuti@vuczilina.sk

Monika Sliačanová, inštruktor pre rozvoj pracovných zručností a sociálnej rehabilitácie; ddnovot.terapeuti@vuczilina.sk

 

Ošetrovateľsko-opatrovateľský úsek

►Helena Antušáková – vedúca ošetrovateľsko-opatrovateľského úseku

Tel. spojovateľka: 043 / 559 01 97 alebo 043 / 559 02 87  (kl. 120)

e-mailhelena.antusakova@vuczilina.sk

Ambulancia I. poschodie (ŠZ);   e-mail: ddnovot.ambulancia1@vuczilina.sk

Ambulancia II. poschodie (DSS);  e-mail: ddnovot.ambulancia2@vuczilina.sk

Ambulancia III. poschodie (zdravotné sestry Zdena Graňáková, Božena Serdelová); e-mail: ddnovot.ambulancia3@vuczilina.sk

Albína Veselovská, rehabilitačný pracovník - masér; e-mail: ddnovot.rehabilitacia@vuczilina.sk

 

Ekonomicko-prevádzkový úsek

Ing. Mária Kozáková – vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku

Tel. spojovateľka: 043 / 559 01 97 alebo 043 / 559 02 87  (kl. 103)

 e-mail: kozakova@vuczilina.sk

Justína Klimčíková, referent mzdovej a personálnej agendy, e-mail: klimcikova@vuczilina.sk

Ing. Mária Patáková,personalista, e-mail: maria.patakova@vuczilina.sk

Marta Jakubjaková, samostatný odborný referent, e-mail: jakubjakova@vuczilina.sk

Anna Chromuľáková , finančný účtovník,  e-mail: anna.chromulakova@vuczilina.sk

Helena Boleková, samostatný odborný referent, e-mail: helena.bolekova@vuczilina.sk

 

Úsek stravovacej prevádzky

Mária Kondelová – vedúca úseku stravovacej prevádzky

Tel. spojovateľka: 043 / 559 01 97 alebo 043 / 559 02 87  (kl. 106)

e-mail: kondelova@vuczilina.sk

Katarína Kovalčíková , nutričný terapeut;  e-mail: katarína.kovalcikova@vuczilina.sk

 

Údržba

Štefan Serdel , vodič-kurič, údržbár; e-mail: cssstudienka.udrzba@vuczilina.sk