Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori,  ale keby sme to nerobili,  tá kvapka by tam chýbala.“ Matka Tereza

Rehabilitácia

Starostlivosť v rámci rehabilitácie vychádza z jednotlivých diagnóz a stavu prijímateľa.

V našom zariadení máme jedného fyzioterapeuta a rehabilitačnú sestru, ktorí na základe vyšetrenia rehabilitačným lekárom zabezpečujú dôkladnú rehabilitáciu i poskytovanie základnej rehabilitačnej starostlivosti, ktorá z nej vychádza.

Poskytujeme skupinovú a individuálnu liečebnú telesnú výchovu podľa fyzioterapeutických metodík, nácvik chôdze a sebaobsluhy.

Z fyzikálnej terapie sú to:
•    mechanoterapia – klasická masáž,  ultrazvuk 
•    elektroterapia, magnetoterapia – rebox, magnet
•    hydroterapia – celkový i lokálny vírivý kúpeľ
•    termoterapia, teploliečba – lokálna liečba suchým teplom a chladom, parafín
•    fototerapia – biolampa

Ako relax a oddych poskytujeme našim prijímateľom minimálne jedenkrát v týždni skupinové relaxačné cvičenie v špeciálne prispôsobenej a upravenej miestnosti.