Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori,  ale keby sme to nerobili,  tá kvapka by tam chýbala.“ Matka Tereza

Aktuality

V krátkej prezentácií ponúkame možnosť pozrieť si ako sme prežívali záver roka 2020

Ďakujeme všetkým za prejavenú lásku a pozornosť,

ďakujeme PharmDr. Antonovi Krivdovi, LEKÁREŇ POD KAMENNÝM, s.r.o  Novoť za  vitamínové doplnky pre prijímateľov sociálnych služieb v našom zariadení.

sme prežívali aktívne.

Posledné letné dni  sme strávili prevažne vonku, v areáli nášho zariadenia

Každodenný pobyt vonku nám spríjemnilo prekvapenie

Pekný slnečný deň sme využili na zber byliniek

Prvý júlový deň čakalo na nás milé prekvapenie.

aj takto sme prežívali mesiac jún 2020.

Stránky