Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori,  ale keby sme to nerobili,  tá kvapka by tam chýbala.“ Matka Tereza

Centrum sociálnych služieb STUDIENKA v Novoti realizuje v období 06/2021-10/2021 mikroprojekt : Zvýšenie odbornej úrovne zamestnancov pracujúcich v oblasti aktivizácie prijímateľov sociálnych služieb

v rámci Programu cezhraničnej spolupráce programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2021-2020. V rámci realizácie tohto mikroprojektu ponúkame pracovníkom, ktorí pracujú v oblasti aktivizácie prijímateľov sociálnych služieb možnosť zúčastniť sa bezplatného vzdelávania.

Viac informácií a prihlášku nájdete v záložke INTERREG.