Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori,  ale keby sme to nerobili,  tá kvapka by tam chýbala.“ Matka Tereza

Aktuality

Prešiel január, skončil február.  Vonku je zima, sneh a mráz.  V našom domove ...

V krátkej prezentácií ponúkame možnosť pozrieť si ako sme prežívali záver roka 2020

Ďakujeme všetkým za prejavenú lásku a pozornosť,

ďakujeme PharmDr. Antonovi Krivdovi, LEKÁREŇ POD KAMENNÝM, s.r.o  Novoť za  vitamínové doplnky pre prijímateľov sociálnych služieb v našom zariadení.

sme prežívali aktívne.

Posledné letné dni  sme strávili prevažne vonku, v areáli nášho zariadenia

Každodenný pobyt vonku nám spríjemnilo prekvapenie

Pekný slnečný deň sme využili na zber byliniek

Prvý júlový deň čakalo na nás milé prekvapenie.

Stránky