Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori,  ale keby sme to nerobili,  tá kvapka by tam chýbala.“ Matka Tereza

Opäť je tu ten čas

Vyzdobili sme zariadenie, skauti nám priniesli Betlehémske svetlo,  máme vianočný stromček, pripili sme si vianočným punčom. Opäť je tu ten čas, čas keď si spoločne sadáme k štedrovečernému stolu.