Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori,  ale keby sme to nerobili,  tá kvapka by tam chýbala.“ Matka Tereza

Dvojdňový workshop

Interreg - predsedníčka ŽSK upr._0.JPG

Interreg Poľsko-Slovensko_0.jpg

 

 

 

 

 

 

 

1 WORKSHOP:

Základné princípy úspešnej a efektívnej aktivizácie prijímateľov sociálnych služieb,

aktivizácia v online priestore.

          Centrum sociálnych služieb STUDIENKA organizovalo v  dňoch 27.7 a 28.7 2021  v priestoroch hotela ARMAN v Nižnej nad Oravou dvojdňový workshop s názvom: Základné princípy úspešnej a efektívnej aktivizácie prijímateľov sociálnych služieb. Aktivizácia v online priestore v rámci Programu cezhraničnej spolupráce programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 v rámci mikroprojektu: Zvýšenie odbornej úrovne zamestnancov pracujúcich v oblasti aktivizácie prijímateľov sociálnych služieb (INT/ET/ZA/3/VI/A/0339). Partnerom projektu je Fundacja Instytut Myśli Innowacyjnej, Parkowa 5, Nowy Sącz 33-300 Poľsko.

           11 účastníkov zo zariadení sociálnych služieb zo Slovenska a 4 z Poľska sa vzdelávali v oblasti motivácie, komunikácie, kreovania vzťahov, homogenizácie skupín, ritualizácie, a štrukturalizácie v starostlivosti o prijímateľa sociálnych služieb. Workshop tiež reagoval na potrebu reagovať na nové možnosti, ktoré ponúka výpočtová technika a online priestor. Z projektu bola zakúpená aj výpočtová technika.

          Poľskí účastníci sa pre protiepidemiologické opatrenia proti Covid-19 zúčastnili online formou cez platformu ZOOM. Vymenili si so Slovenskými účastníkmi cenné vedomosti, skúsenosti a príklady dobrej praxe pri práci s prijímateľmi sociálnych služieb.

          Cenné informácie nám prezentovala lektorka Mgr. Katarína Chmurčiaková. Svojou návštevou nás poctila aj predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja pani Erika Jurinová. Nadobudnuté vedomosti, schopnosti a zručnosti zamestnancom umožnia lepšie zvládať rozmanité situácie, ktoré vznikajú pri ich práci. Workshopy boli tlmočené poľsko-slovenskou prekladateľkou. Účastníci mali bezplatne zabezpečené ubytovanie a stravovanie.

           Každý účastník obdržal certifikát o absolvovaní a propagačné predmety.

          V rámci projektu sa uskutočnia v mesiacoch august a september ďalšie dva workshopy, na ktoré sa už veľmi tešíme.

 

Interreg - školiteľky_0.JPG  Interreg - certifikáty_1_0.JPG

 

2 WORKSHOP:

Metódy a techniky aktivizácie prijímateľov s psychiatrickým ochorením, mentálnym postihnutím, dezorientáciou

a seniorov.

Riešenie konfliktov v komunite prijímateľov.

          Centrum sociálnych služieb STUDIENKA organizovalo v  dňoch 24.8 a 25.8 2021  v priestoroch hotela ARMAN v Nižnej nad Oravou už druhý dvojdňový workshop tentokrát s názvom: Metódy a techniky aktivizácie prijímateľov s psychiatrickým ochorením, mentálnym postihnutím, dezorientáciou a seniorov. Riešenie konfliktov v komunite prijímateľov v rámci Programu cezhraničnej spolupráce programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 v rámci mikroprojektu: Zvýšenie odbornej úrovne zamestnancov pracujúcich v oblasti aktivizácie prijímateľov sociálnych služieb (INT/ET/ZA/3/VI/A/0339). Partnerom projektu je Fundacja Instytut Myśli Innowacyjnej, Parkowa 5, Nowy Sącz 33-300 Poľsko.

            11 účastníkov zo zariadení sociálnych služieb zo Slovenska a 4 z Poľska sa vzdelávali v oblasti sociálnej edukácie, nácviku sociálnych zručností , neverbálnej komunikácie.

Dvaja poľskí účastníci sa zúčastnili online a dvaja prezenčne. Vymenili si so Slovenskými účastníkmi cenné vedomosti, skúsenosti a príklady dobrej praxe pri práci s prijímateľmi sociálnych služieb.

            Cenné informácie nám prezentovala lektorka Mgr. Katarína Chmurčiaková. Nadobudnuté vedomosti, schopnosti a zručnosti zamestnancom umožnia lepšie zvládať rozmanité situácie, ktoré vznikajú pri ich práci. Workshopy boli tlmočené poľsko-slovenskou prekladateľkou. Účastníci mali bezplatne zabezpečené ubytovanie a stravovanie.

            Každý účastník obdržal certifikát o absolvovaní a propagačné predmety.

            V rámci projektu sa v septembri uskutoční ďalší workshop, na ktorý sa už veľmi tešíme.

Interreg - 24.8-25.8 spolocna_1.JPG

 

3 WORKSHOP:

Osobný rozvoj zamestnancov pracujúcich v aktivizácii prijímateľov sociálnych služieb

              Centrum sociálnych služieb STUDIENKA organizovalo v  dňoch 21.9.2021 a 22.9 2021  v priestoroch hotela ARMAN v Nižnej nad Oravou v poradí tretí dvojdňový workshop a názvom: Osobný rozvoj zamestnancov pracujúcich v aktivizácii prijímateľov sociálnych služieb v rámci Programu cezhraničnej spolupráce programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 v rámci mikroprojektu: Zvýšenie odbornej úrovne zamestnancov pracujúcich v oblasti aktivizácie prijímateľov sociálnych služieb (INT/ET/ZA/3/VI/A/0339). Partnerom projektu je Fundacja Instytut Myśli Innowacyjnej, Parkowa 5, Nowy Sącz 33-300 Poľsko.

            11 účastníkov zo zariadení sociálnych služieb zo Slovenska a 4 z Poľska sa vzdelávali v oblasti time managementu, komunikácie, naučili sa ako pracovať s emóciami a ako pracovať v tíme.

Dve poľské účastníčky sa pre protiepidemiologické opatrenia proti Covid-19 zúčastnili online formou cez platformu ZOOM a boli sme radi, že dve sme mohli privítať prezenčne . Účastníci z oboch strán hranice si medzi sebou vymenili cenné vedomosti, skúsenosti a príklady dobrej praxe pri práci s prijímateľmi sociálnych služieb.

            Cenné informácie nám prezentovala lektorka Mgr. Zuzana Funteková. Nadobudnuté vedomosti, schopnosti a zručnosti zamestnancom umožnia lepšie zvládať rozmanité situácie, ktoré vznikajú pri ich práci. Workshopy boli tlmočené poľsko-slovenskou prekladateľkou. Účastníci mali z projektu bezplatne zabezpečené ubytovanie a stravovanie, poľskí účastníci tiež dopravu.

            Každý účastník obdržal certifikát o absolvovaní a propagačné predmety.         

Uskutočnené v rámci projektu „Zvýšenie odbornej úrovne zamestnancov pracujúcich v oblasti aktivizácie prijímateľov sociálnych služieb / Podniesienie poziomu zawodowego pracowników pracujących w zakresie aktywizacji odbiorców usług społecznych“, č. INT/ET/ZA/3/VI/A/0339, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.

Webinar 3.JPG    Webinar 3-hostia.JPG

Interreg-dar-ucasnikom.JPG

 

PUBLIKÁCIA: Aktivizácia prijímateľov soc. služieb - pre viac informácií klikni  TU