Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori,  ale keby sme to nerobili,  tá kvapka by tam chýbala.“ Matka Tereza

Aktuality

Z dôvodu preventívnych opatrení  na predchádzanie vzniku a šíreniu ochorenia koronavírusom

sa až do odvolania v našom zariadení  neuskutočňujú podujatia

od 25. 3. 2020 až do odvolania sa pozastavuje poskytovanie sociálnych služieb ambulantnou formou

ďakujeme PharmDr. Antonovi Krivdovi, LEKÁREŇ POD KAMENNÝM, s.r.o  Novoť za  vitamínové doplnky pre prijímateľov sociálnych služieb v našom zariadení.

sme prežívali aktívne.

Posledné letné dni  sme strávili prevažne vonku, v areáli nášho zariadenia

Každodenný pobyt vonku nám spríjemnilo prekvapenie

Pekný slnečný deň sme využili na zber byliniek

Prvý júlový deň čakalo na nás milé prekvapenie.

aj takto sme prežívali mesiac jún 2020.

ďakujeme spoločnosti  HERN s.r.o. Námestovo za  dar 150 ks ochranných rúšok

Stránky