Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori,  ale keby sme to nerobili,  tá kvapka by tam chýbala.“ Matka Tereza

Aktuality

Z dôvodu preventívnych opatrení  na predchádzanie vzniku a šíreniu ochorenia koronavírusom

sa až do odvolania v našom zariadení  neuskutočňujú podujatia

od 25. 3. 2020 až do odvolania sa pozastavuje poskytovanie sociálnych služieb ambulantnou formou

V krátkej prezentácií ponúkame možnosť pozrieť si ako sme prežívali záver roka 2020

Ďakujeme všetkým za prejavenú lásku a pozornosť,

ďakujeme PharmDr. Antonovi Krivdovi, LEKÁREŇ POD KAMENNÝM, s.r.o  Novoť za  vitamínové doplnky pre prijímateľov sociálnych služieb v našom zariadení.

sme prežívali aktívne.

Posledné letné dni  sme strávili prevažne vonku, v areáli nášho zariadenia

Každodenný pobyt vonku nám spríjemnilo prekvapenie

Pekný slnečný deň sme využili na zber byliniek

Prvý júlový deň čakalo na nás milé prekvapenie.

Stránky