Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori,  ale keby sme to nerobili,  tá kvapka by tam chýbala.“ Matka Tereza

PF 2022

 So želaním všetkého dobrého do nového roka 2022 nás 3. januára privítala pani riaditeľka.