Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori,  ale keby sme to nerobili,  tá kvapka by tam chýbala.“ Matka Tereza

Naše leto 2022 - II

smileyPRÁCE V ZÁHRADE

smileyVÝLET DO OKOLIA

smileyŠPORTOVÝ DEŇ

smileySPOLOČNÁ MODLITBA