Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori,  ale keby sme to nerobili,  tá kvapka by tam chýbala.“ Matka Tereza

Spiritualita

Veriacim umožňujeme prežívať a napĺňať ich duchovné potreby.
V centre máme zriadenú kaplnku Božieho milosrdenstva, v ktorej majú prijímatelia  možnosť napĺňať svoje duchovné potreby.
 

  • Prijímatelia rímsko-katolíckeho vierovyznania majú možnosť každý deň zúčastňovať sa svätej omše prostredníctvom priameho prenosu z blízkeho kostola, prijímať Eucharistiu vždy v nedeľu a prijať sviatosť zmierenia jeden krát mesačne.

DSC_0024.JPG

  • Prijímatelia evanjelického vierovyznania majú možnosť zúčastňovať sa na bohoslužbe vždy, keď ná navštívi ich duchovný (minimálne 4x ročne). Bohoslužba je spojená so spoveďou a prijímaním Večere Pánovej.

20.5.2019 (3).JPG