Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori,  ale keby sme to nerobili,  tá kvapka by tam chýbala.“ Matka Tereza

Otváracia a zatváracia doba v zariadení

  1. Denný režim si prijímateľ sociálnej služby určuje podľa svojich prianí a potrieb, schopností a zručností.
  2. V CSS STUDIENKA  je stanovená doba nočného pokoja od 22:00 do 6:00 hodiny.
  3. Odpoludňajší pokoj zachovávajú prijímatelia sociálnej služby individuálne.
  4. Z bezpečnostných dôvodov je včase od 19:00 do 6:00 uzamknutá kaplnka a spoločenská miestnosť na podkroví.
  5. Hlavný vchod do budovy CSS STUDIENKA sa otvára pondelok - piatok o 6:00 hodine, sobota a nedeľa o 7:00 hodine a uzatvára sa pondelok - piatok o 20:30 hodine, v sobotu o19:00 hodine a vnedeľu o 20:00 hodine.
  6. V čase obedňajšej prestávky recepčného a to od 11:00 do 11:30 a od 16:00 do 16:30 je hlavný vchod do budovy uzavretý.
  7. V čase uzatvoreného hlavného vchodu môžete využiť elektronického vrátnika a zazvoniť na oddelení.