Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori,  ale keby sme to nerobili,  tá kvapka by tam chýbala.“ Matka Tereza

Snoezelen

- je multifunkčná metóda, ktorá sa realizuje v obzvlášť príjemnom a upravenom prostredí pomocou svetelných a zvukových prvkov, vôní a hudby, pričom jej cieľom je vyvolanie zmyslových pocitov. Je určená najmä pre osoby s vývinovými poruchami, s mentálnym, telesným alebo viacnásobným postihnutím, s poruchou autistického spektra, poruchami správania a učenia, s psychickými poruchami, traumatickým poranením mozgu, u ľudí s demenciou a u chronicky chorých pacientov.

 

CIEĽ

Cieľom poskytovanej snoezelen terapie nie je len uvoľnenie, pohoda a spokojnosť, ale aj stimulácia zmyslového vnímania, podporovanie rozvoja osobnostiprijímateľa  (jeho vnímanie, emocionalita, komunikácia, motorika,..), redukcia stresu a stereotypného správania a pod.

 

VYUŽITIE

  • ako voľnočasová aktivita, ktorá ponúka prijímateľom možnosť nových zážitkov, fyzické i psychické upokojenie, zotavenie, harmonizáciu, relax,...

Zamestnanec dbá na najdôležitejšiu zásadu a to je sloboda voľby, voľnosť a dostatok času. Dáva prijímateľovi impulz, predstavuje jednotlivé zariadenia, pozoruje a prípadne v nebezpečnej situácii zasahuje. Prijímateľa motivuje prostredie samotné, predmety, materiály, technika a pomôcky, ktoré vedú k aktivácii a stimulácii.

SNOU1.JPGSNOU2.JPGSNOU10.JPGSNOU6.JPG