Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori,  ale keby sme to nerobili,  tá kvapka by tam chýbala.“ Matka Tereza

Denné centrum

Určená kapacita:

FORMA POSKYTOVANEJ SOCIÁLNEJ SLUŽBY

KAPACITA

ambulantná

10 osôb / deň

Počet prijímateľov, ktorým je poskytovaná sociálna služba:

FORMA POSKYTOVANEJ SOCIÁLNEJ SLUŽBY

POČET PRIJIMATEĽOV 

Spolu

Muži

Ženy

ambulantná

11*

6

5

* fyzický stav - po prepočítaní objednaných dní je to 7,4

Počet neobsadených miest podľa dní:

FORMA POSKYTOVANEJ SOCIÁLNEJ SLUŽBY

POČET  neobsadených miest

PO UT ST ŠT PI

ambulantná

2 2 1 2 6

Evidencia žiadateľov:

⇒MUŽI

P.č

Číslo žiadosti

Požadovaný rozsah  hodin/deň

Dátum podania žiadosti

Poznámka

1.        

⇒ ŽENY

P.č

Číslo žiadosti

Požadovaný rozsah hodin/deň

Dátum podania žiadosti Poznámka
1.        

aktualizované: 13.6.2024