Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori,  ale keby sme to nerobili,  tá kvapka by tam chýbala.“ Matka Tereza

Poslanie a vízia

Poslaním nášho zariadenia je poskytovať sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych službách ako súčasť sociálnej politiky Žilinského samosprávneho kraja, ktoré podporuje čo najvyššiu mieru sebestačnosti a autonómie prijímateľa sociálnej služby.   

Návštevy v CSS STUDIENKA Novoť

su z dôvodu aktuálnej epidemiologickej situácie až do odvolania ZAKÁZANÉ

Veríme, že pochopíte obmedzenia, ktoré sme nútení prijať v záujme ochrany Vášho zdravia a zdravia prijímateľov a zamestnancov zariadenia.

Ďakujeme.

.

Zamestanci  aj tento rok pripravili pre nás množstvo aktivít.