Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori,  ale keby sme to nerobili,  tá kvapka by tam chýbala.“ Matka Tereza

Poslanie a vízia

Poslaním nášho zariadenia je poskytovať sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych službách ako súčasť sociálnej politiky Žilinského samosprávneho kraja, ktoré podporuje čo najvyššiu mieru sebestačnosti a autonómie prijímateľa sociálnej služby.   

Prijímatelia si vypočuli históriu vzniku kalvárie a spoločne sa pomodlili krížovú cestu.

„Ak máme správne chápať a hodnotiť, musíme si vytvoriť oázu ticha, ponoriť sa do seba a do modlitby.“ (sv. Ján Pavol II)
 

Horká čokoláda nám osladila život :-)

Na každú chorobu vyrástla bylina (ľudová múdrosť)

Vitajte! Toto je kúsok z nášho sveta