Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori,  ale keby sme to nerobili,  tá kvapka by tam chýbala.“ Matka Tereza

Poslanie a vízia

Poslaním nášho zariadenia je poskytovať sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych službách ako súčasť sociálnej politiky Žilinského samosprávneho kraja, ktoré podporuje čo najvyššiu mieru sebestačnosti a autonómie prijímateľa sociálnej služby.   

Od 22. do 30. apríla 2023 boli vo farnosti Novoť misie, ktoré viedli pátri Michal Zamkovský, Martin Macko, Peter Slobodník a Roman Janáč. 27.4.2023 navštívili aj naše zariadenie.