Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori,  ale keby sme to nerobili,  tá kvapka by tam chýbala.“ Matka Tereza

Poslanie a vízia

Poslaním nášho zariadenia je poskytovať sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych službách ako súčasť sociálnej politiky Žilinského samosprávneho kraja, ktoré podporuje čo najvyššiu mieru sebestačnosti a autonómie prijímateľa sociálnej služby.   

Návštevy v CSS STUDIENKA Novoť

V súlade s platnými opatreniami na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19  sú  v   CSS STUDIENKA  Novoť  povolené návštevy

 

.

Dňa 04.01.2023 sme spoločne so 6 prijímateľmi vycestovali do Dolného Kubína, aby sme sa zúčastnili výstavy, ktorú po prvý raz vo svojom rodnom meste predstavil v Oravskej galérii v Dolnom Kubíne Mgr. Art. Pavol Kajan pod názvom „Mimézis“.