Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori,  ale keby sme to nerobili,  tá kvapka by tam chýbala.“ Matka Tereza

Poslanie a vízia

ruky2.jpgPoslaním nášho zariadenia je poskytovať sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych službách ako súčasť sociálnej politiky Žilinského samosprávneho kraja, ktoré podporuje čo najvyššiu mieru sebestačnosti a autonómie prijímateľa sociálnej služby.   

modlím sa ti modlitbičku, zlož tú svoju plnú tašku, daj nám z darov tvojich trošku,
 

čas radostného očakávania Vianoc. Pripravili sme si adventný veniec, ktorý nám svojou symbolikou bude pripomínať blížiace sa sviatky.

so seniormi zo Zákamenného

smiley  herci z DIVADLA PORTÁL z Prešova s  rozprávkou  O hlúpom Janovi

smiley deti z FOLKLÓRNEHO SÚBORU z Mútneho

smiley prijímatelia z CSS ORAVA v Tvrdošíne