Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori,  ale keby sme to nerobili,  tá kvapka by tam chýbala.“ Matka Tereza

Všetkým, ktorí už tu nie ste ...

Z nášho zariadenia, od jeho vzniku v roku 1989, odišlo 619 prijímateľov. Niektorí sa vrátili k svojim blízkym, iní odišli do iných zariadení sociálnych služieb. Najviac – 498 – ich odišlo do večnosti.

Každoročne v októbri upravíme hroby tých, ktorí našli svoje miesto posledného odpočinku na cintoríne v Novoti.  Pripravíme pre nich aj malé vence. Keď nastane „dušičkový čas“  spoločne navštívime cintorín, zapálime sviečku alebo sa zastavíme pri nástenke  s fotografiami tých, ktorí nás opustili za posledný rok.