Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori,  ale keby sme to nerobili,  tá kvapka by tam chýbala.“ Matka Tereza

Aktuality

24. januára 2020 nás opäť navštívili deti z Farského klubu Lokca, Krušetnica a Lomná  v sprievode sr. Beaty a vdp. farára Majdu. 

Predviedli nám nádhernú scénku o narodení Ježiška. 

21. januára 2020 do denného centra zavítala pani knihovníčka z obecnej knižnice.                     

V závere roku 2019 sme sa zapojili do súťaže. Úlohou bolo požičať si knihu a následne jej obsah nakresliť, vymodelovať alebo inak stvárniť.

11. januára nám naše sobotné popoludnie spríjemnili deti a dôchodcovia z Rabče. Spev a hra na heligónkach sa niesol celým zariadením. Na záver každému prijímateľovi darovali  vianočný medovníček

Na mesiac február 2020 pripravujeme

Nech Božie požehnanie a radosť života naplní každý Váš deň,

nech nespoznáte súženie starostí a problémov.

Nech Vaše príbytky navštívi láska, šťastie a zdravie,

ktoré Vás budú sprevádzať každým Vašim krokom

„Zamiešaj vareškou svoje tajné priania,

pridaj pár orieškov očakávania,

zamiešaj znovu pre šťastie,

nech dobro a láska v našich srdciach narastie.“

Na mesiac január 2020 pripravujeme

Začiatkom tohto čarovného obdobia je prvá adventná nedeľa

25. novembra 2019 sme v našom zariadení pripravili pre našich prijímateľov Katarínsku zábavu

Stránky