Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori,  ale keby sme to nerobili,  tá kvapka by tam chýbala.“ Matka Tereza

Spiritualita

Pre väčšinu našich prijímateľov je veľmi dôležitá pravidelná modlitba, prijímanie sviatosti,  účasť na bohoslužbách a pobožnostiach. V máji 2022 sa okrem pravidelných stretnutí na biblickom krúžku stretávali aj na Májovej pobožnosti.